Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen de Heeren van Heusden Wijnkoopers niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De Heeren van Heusden Wijnkoopers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter altijd voorkomen dat onderdelen niet werken. De Heeren van Heusden Wijnkoopers kunnen hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Mocht U problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail.

Maandwijn

Hieronder vindt u één van onze maandwijnen.