SEPA machtigings- en incassovoorwaarden

Doorlopende SEPA Machtiging
Door ondertekening van het machtigingsformulier zoals vermeld op de website of het bestelformulier, geeft u toestemming aan
–    Heeren van Heusden Wijnkoopers om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven.
–    Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Heeren van Heusden Wijnkoopers.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Eenmalige SEPA Machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
–    Heeren van Heusden Wijnkoopers om eenmalig een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
–    uw bank eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Heeren van Heusden Wijnkoopers.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Maandwijn

Hieronder vindt u één van onze maandwijnen.